For Your Business

jatemp

„Małe rzeczy czynią perfekcję,

jednak perfekcja nie jest małą rzeczą”.

Henry Royce

Wizja

Naszym celem jest bycie Państwa profesjonalnym partnerem doradczym.

Każdego Klienta otaczamy kompleksową opieką i robimy wszystko,
by zapewnić mu maksymalne wsparcie w prowadzeniu biznesu.

Skupiamy w jednym miejscu to, co dotychczas było zadaniem wielu podmiotów doradczych.

Księgowość to dla nas nie tylko liczby. To kompleksowe, profesjonalne wsparcie oraz ogromna wiedza,
którą dajemy naszemu Klientowi.

Przeanalizowanych wyroków sądowych i interpretacji prawnych

}

Godziny przepracowane na rzecz Klientów

l

Odbytych szkoleń

i

Zaksięgowanych dokumentów

O kancelarii

Stawiamy na zaplecze doświadczonych specjalistów oraz indywidualne podejście, jakie gwarantujemy
każdemu z naszych Klientów. Tym samym wnosimy nową jakość w tego typu usługi.

Świadczymy usługi związane z szeroko pojętą rachunkowością,
współpracując przy tym z najlepszymi prawnikami i doradcami podatkowymi.

Nasi specjaliści to wykwalifikowana kadra profesjonalistów: księgowych, biegłych rewidentów, prawników-
znających wiele sprawdzonych mechanizmów i rozwiązań dla Państwa biznesu.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwala dzisiaj z pełną odpowiedzialnością stwierdzić,
że znane są nam realia biznesu, dzięki czemu wiemy, jak wspomóc Państwa w prowadzeniu firmy.

Oferujemy także obsługę podmiotów zagranicznych w języku angielskim.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Nasza kancelaria posiada niezbędne do prowadzenia usług księgowych certyfikaty oraz ubezpieczenie OC.

Oferta

Oferujemy kompleksową opiekę dla Państwa firmy –
doradztwo oraz wsparcie, poprzez szukanie rozwiązań skrojonych na miarę Państwa indywidualnych potrzeb.

Dlaczego jesteśmy lepsi?

%

Profesjonalizm

%

Terminowość

%

Dokładność

%

Zadowolenie Klienta

Studium przypadku

Odpowiadamy na biznesowe pytania naszych Klientów, podpowiadając najbardziej optymalne rozwiązania.

Chciałbym sprzedać samochód, który wykorzystywałem w firmie, którą niedawno zawiesiłem.
Z dniem 31.07.2015 zawiesiłem prowadzenie działalności gospodarczej. Teraz chciałbym sprzedać samochód, który wykorzystywałem do prowadzenia tej działalności i który widnieje w ewidencji środków trwałych. Czy mogę dokonać takiej sprzedaży? Czy w okresie zawiedzenia działalności gospodarczej muszę wystawić fakturę VAT i złożyć deklarację VAT-7 jeśli jestem czynnym podatnikiem podatku VAT?

TAK. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Przychód ze sprzedaży środka trwałego w okresie zawieszenia będzie stanowił przychód z działalności. W przypadku czynnych podatników VAT przychodem będzie kwota netto z faktury sprzedaży. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie musi dokonywać wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka na podatek dochodowy z tej transakcji powinna zostać jednak rozliczona przez przedsiębiorcę w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonano sprzedaży jeżeli w danym roku podatkowym działalność nie została wznowiona. Jeśli przedsiębiorca jest jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, ma obowiązek wystawić fakturę VAT z odpowiednia stawką VAT dokumentującą tę transakcję oraz złożyć deklarację VAT, za okres (miesiąc, kwartał) w którym została ona dokonana. Należy również uregulować zapłatę podatku jeśli taki wystąpi.

Podstawa prawna:
Art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) Art. 44 ust. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) Art. 99 ust. 7a i 7b ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Planuję objąć udziały w spółce z .o.o. w zamian za wniesiony aport. Jak to wygląda od strony podatkowej?
Planuję objąć udziały w spółce z .o.o. w zamian za wniesione aportem kilka składników majątku, które wcześniej wykorzystywałam w swojej działalności gospodarczej. Jak to wygląda od strony podatkowej?

Wniesienie przez osoby fizyczne wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do spółki kapitałowej powoduje powstanie przychodu. Z kolei równocześnie należy ustalić koszt uzyskania przychodu na dzień objęcia udziałów, ustala się go w zależności od rodzaju wkładu w wysokości określonej w art. 22 ust. 1e updof. Dochodem z tytułu objęcia udziałów jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów a kosztami ich uzyskania. Dochód taki podlega opodatkowaniu 19% podatkiem po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu PIT-38.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) art. 22 ust. 1e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361).

Zaczynam prowadzić działalność handlową w branży paliwowej. Czy mam obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną?
Zaczynam prowadzić działalność handlową w branży paliwowej. Będę dokonywał nabyć oraz dostaw paliwa w ilościach hurtowych. Czy mam obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów, której wysokość określona jest przepisami ustawy o podatku VAT ?

Co do zasady i zgodnie z art. 105b ustawy o podatku VAT podmiot dokonujący dostawy towarów objętych załącznikiem nr 13 tejże ustawy (w tym rówież paliwem) może ale nie musi składać w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej w wysokości określonej przepisami ustawy o podatku VAT.

Jednakże zgodnie z art. 105a ustawy o podatku VAT podmiot na rzecz którego dokonuje się dostawy towarów wg wyżej wymienionego załącznika (czyli tym samym kontrahent podatnika zadającego pytanie) odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy (czyli z podatnikiem zadającym pytanie) za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika (pod dodatkowymi warunkami wskazanymi w art. 105a ustawy o podatku VAT. Innymi słowy mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną nabywcy.

Dlatego też większość podatników działających w branży paliwowej podejmuje decyzję o złożeniu w swoim urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej i pojawieniu się w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1, gdyż w ten sposób stają się oni w oczach swoich kontrahentów wiarygodnymi i tym samym bardziej konkurencyjnymi partnerami w biznesie. Niekiedy wręcz posiadanie potwierdzenia o złożeniu kaucji gwarancyjnej jest warunkiem dokonania transakcji pomiędzy kontrahentami.

Dodać należy, że wysokość kaucji gwarancyjnej, którą podatnik działający w branży paliwowej może złożyć w swoim urzędzie skarbowym powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podatnika w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, z tym że nie może być niższa niż 1.000.000 zł (art. 105b ust. 1 pkt 2 oraz poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy o podatku VAT).

Podstawa prawna:
art. 105a-c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekzst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Czy opłacone przeze mnie składki do ZUS, jako jedynego wspólnika spółki z o.o., będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w spółce?
Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych mam obowiązek zarejestrować się jako ubezpieczony i odprowadzać składki do ZUS tak jakbym prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Czy opłacone w ten sposób składki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w spółce z o.o.?

Niestety nie.  Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o pdop nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów w spółce m. in. wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami spółki w rozumieniu odrębnych przepisów. Składki, które udziałowiec spółki ma obowiązek sobie opłacać są wg fiskusa takim wydatkiem. Zatem nie mogą one zostać uznane za koszt uzyskania przychodu w spółce z o.o.

Podstawa Prawna:
Art. 16 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zmianami).

Opinie

Bardzo cenimy sobie indywidualne traktowanie i elastyczność, z jaką personel Kancelarii Rachunkowej ANTARES podchodzi do klientów. Doświadczenie i kwalifikacje pracowników Kancelarii gwarantują prawidłową obsługę…

czytaj więcej…

Mateusz Szrejter

Prokurent, Lamilux Polska Sp. z o.o.

Zespół Kancelarii wykazuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz odpowiedzialności, jak również posiada świadomość wagi spraw, związanych z jakością świadczonych usług. Dotychczasowa współpraca przebiega bez zastrzeżeń…

czytaj więcej…

Sandra Konieczna

Prezes, Klinika Medycyny Estetycznej Dolce Medical Sp. z o. o.

Nasza współpraca trwa blisko od trzech lat, a jej podstawą jest rzetelność i kompetencja, połączone z osobistym zaangażowaniem w nasze indywidualne potrzeby. Usługi świadczone są zawsze terminowo, z zachowaniem należytej, zawodowej staranności…

czytaj więcej…

Dominik Młyński

Właściciel, ELEMENT

Kancelaria Rachunkowa ANTARES prowadzi dla nas dokumentacje kadrową oraz księgową od 2014 roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Cenimy sobie terminowość wykonywanych usług oraz gotowość do pomocy w każdej sytuacji…

czytaj więcej…

Sebastian Garczyński

Właściciel, Niepubliczne Przedszkole Zaczarowane Podróże

Wszystkie usługi wykonywane są sprawnie i terminowo, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu specjalistów, Kancelaria ANTARES dała się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner…

czytaj więcej…

Paweł Wojtala

Zarząd, JS-PETROLUM Sp. z o.o.

Kancelaria Rachunkowa ANTARES to zespół wiarygodny, a powierzone zadania realizuje w terminie i z należytą starannością. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy oraz wspólnie osiągniętych wyników. Z przyjemnością rekomendujemy…

czytaj więcej…

Roman Kałużny

Właściciel, LZOI Licencjonowany Zakład Ochrony Instytucji

Kontakt

Kancelaria Rachunkowa ANTARES s. c.

ul. Kraszewskiego 4/8

60-518 Poznań

NIP: 777 323 10 99

GSM: +48 733 777 988

GSM: +48 733 777 844

sekretariat@kancelariaantares.pl

fejs