PRAWO

Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach wymaga wsparcia dobrych prawników.

Od sporządzania podstawowych umów o współpracę, przez zakładanie spółek, przekształcenia podmiotów,
prowadzenie spraw sądowych, sporów, dochodzenie odszkodowań.

Wspieramy naszych Klientów zespołem wyspecjalizowanych prawników po to, by zapewnić im spokój i bezpieczeństwo,
a często także zapobiec niepowodzeniu.

PRAWO GOSPODARCZE

 • zabezpieczenie i windykacja należności,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • restrukturyzacja, likwidacja przedsiębiorstw,
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjacja umów,
 • zabezpieczenie umów i roszczeń z nich wynikających,
 • przygotowanie umów, ofert, regulaminów,
 • problematyka najmu i dzierżawy przedsiębiorstw,
 • zawiązywanie i rejestracja spółek,
 • akta ustrojowe spółek i ich władz,
 • przekształcenia kapitałowe spółek – przekształcenia podmiotowe i przedmiotowe,
 • przygotowanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, a także wszelkich innych dokumentów spółki,
 • przedsądowe dochodzenie, zabezpieczenie roszczeń,
 • dochodzenie roszczeń i obrona w postępowaniach sądowo-administracyjnych,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentacja przed sądami.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 • przygotowanie wniosków o upadłość – przedsiębiorców i konsumentów,
 • dochodzenie zaspokojenia wierzytelności,
 • formy restrukturyzacji zadłużenia.

PRAWO CYWILNE

 • prawo rzeczowe i ochrona własności,
 • papiery wartościowe, weksle, czeki,
 • zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie,
 • prawo spadkowe,
 • reprezentacja przed sądami,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zabezpieczenie procesu nabywania i zbywania nieruchomości.

WINDYKACJA

Stoimy na straży Państwa pieniędzy. Zauważając zaległości w płatnościach, możemy szybciej i skuteczniej zadziałać, rozpoczynając procedury windykacyjne. Pracując dla Państwa, nasi specjaliści cały czas pamiętają, że dłużnik dzisiaj może być doskonałym klientem jutro.

Mając na uwadze to, jak trudno jest dziś pozyskać klienta i jak łatwo można go stracić, naszym priorytetem jest maksymalne dostosowanie naszych działań oraz ich wymowy do wizerunku i strategii Państwa firmy.

ODSZKODOWANIA

Cechuje nas skuteczność w działaniu, oraz uczciwość w relacjach z poszkodowanymi. Wieloletnie doświadczenie w sporach z podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkód, pozwala na przeprowadzenie wszelkich działań, zmierzających do uzyskania należnych odszkodowań.

W ramach prowadzonej działalności bezpłatnie analizujemy zdarzenie, zgłaszamy szkodę w zakładzie ubezpieczeń, monitorujemy stan sprawy oraz składamy odwołania od decyzji oraz skargi, również w ramach nadzoru nad rynkami finansowymi. Honorarium przedsiębiorstwa ma wyłącznie charakter wynagrodzenia „od efektu” i ma ścisły związek z wysokością uzyskanego odszkodowania,
co oznacza brak ryzyka finansowego po stronie osoby poszkodowanej.

Świadczymy usługi związane z dochodzeniem odszkodowań i świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków przy pracach rolniczych,
 • szkód powstałych w czasie zajęć szkolnych / przedszkolnych,
 • szkód powstałych wskutek błędów medycznych,
 • szkód powstałych wskutek poślizgnięć na nieodśnieżonych nawierzchniach,
 • szkód lotniczych (za odmowę przyjęcia na pokład, za odwołanie lotu, za znaczne opóźnienie lotu),
 • szkód spowodowanych uderzeniem pioruna,
 • szkód majątkowych, komunikacyjnych (zaniżone koszty naprawy, auto zastępcze),
 • uszkodzenia płodów rolnych,
 • pozostałych szkód osobowych,
 • szkód majątkowych powstałych wskutek innych wypadków.